Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/16/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych i mebli metalowych, dla III KP KMP Łódź oraz KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego Nr postępowania: FZ-2380/16/19/KK 10.05.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/17/19/KK poniżej 5548000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu przy ul. Przedborskiej 31 29.04.2019 ., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/13/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę krzeseł i różnego rodzaju siedzisk dla III KP KMP Łódź oraz KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. 03.04.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Kz-2380/30/19/ZW-Zp poniżej 750.000 euro Usługi społeczne na całodzienne żywienie osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 02.04.2019 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/12/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i legalizacji radarowych mierników prędkości i wideorejestratorów. 03.04.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/11/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów kancelaryjno biurowych 01.04.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Fz-2380/10/19/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnację zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych. 26.04.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/4/19/SS powyżej 750.000 euro Usługi społeczne na świadczenie usług badań okresowych dla KWP w Łodzi i jednostek podległych. 19.04.2019 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/5/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dzierżawę łączy cyfrowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek podległych 15.04.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/7/19/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 05.04.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony