Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/26/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych 24.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/21/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki „VOLKSWAGEN” 23.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/23/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów informatycznych dla Policji województwa łódzkiego 18.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/22/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia 18.04.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/6/18/SS powyżej 5.548.000 euro Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 21.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/19/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy druków powszechnego użytku oraz druków wewnętrznych 05.04.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/20/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na terenie województwa łódzkiego 28.03.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/18/18KK poniżej 5.548.000 euro przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej do wielokrotnego zastosowania wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Rozprzy przy ul. Sportowej 04.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/16/18/KK poniżej 144.000 euro przetarg nieograniczony na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji i wzorcowania (adiustacji) urządzeń służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) legalizacji urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się w ruchu drogowym 26.03.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/17/18/SS poniżej 5.548.000 euro Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 09.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony