Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/6/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego. 29.05.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/7/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnację zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych – KP Widawa i KPP Pajęczno 17.04.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/5/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów do pojazdów służbowych KWP w Łodzi 20.04.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/4/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na potrzeby 12 jednostek miejskich/powiatowych Policji. 15.04.2020 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/02/20/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwi 12.03.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/1/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. 28.04.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/3/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Posterunek Policji w Andrespolu – budowa nowej siedziby”, adres lokalizacji: ul. Brzezińska 6, 95-020 Andrespol 18.02.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/68/19/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla KPP w Zgierzu. 09.03.2020r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/2/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi 06.03.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/65/19/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie naprawy i konserwacji kserokopiarek dla potrzeb KWP w Łodzi, jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji. 07.02.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony