Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/67/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych. 10.01.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/19/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne- świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badanie osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobieranie próbki krwi 20.12.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/66/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Posterunek Policji w Andrespolu – budowa nowej siedziby”, adres lokalizacji: ul. Brzezińska 6, 95-020 Andrespol 19.12.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/62/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi 17.12.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/63/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ciężarowych z zabudową typu autocysterna do przewozu paliwa lotniczego JET A-1 20.12.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/64/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor IV 16.12.2019r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/61/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych. 13.12.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/60/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu łączności w ramach pierwszego wyposażenia jednostek podległych KWP w Łodzi 28.11.2019 r., godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/59/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ciężarowych z zabudową typu autocysterna do przewozu paliwa lotniczego JET A-1 26.11.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/58/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów techniki policyjnej oraz proszków magnetycznych i substancji chemicznych 22.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia