Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/31/18/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 06.06.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/28/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 18.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/29/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dostępowych do sieci Internet łączem stałym dla jednostek Policji województwa łódzkiego 17.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/24/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oporządzenia do broni oraz kajdanek 16.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/25/18/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego 05.06.2018 r. godz, 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/18/IG powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do samochodów marki FIAT 05.06.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/26/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych 24.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/21/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki „VOLKSWAGEN” 23.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/23/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów informatycznych dla Policji województwa łódzkiego 18.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/22/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia 18.04.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony