Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/22/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług kontroli, czyszczenia, regulacji podłączeń przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych. 21.07.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego typu kombivan do przewozu osób zatrzymanych w policyjnej wersji oznakowanej. 15.07.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/25/20/SS powyżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 16.09.2020 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/20/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do samochodów służbowych marki SKODA dla KWP w Łodzi. 03.08.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/18/20/KK poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji, naprawa schodów zewnętrznych i wymiana fragmentu chodnika na terenie KPP w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 17.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/21/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki FORD dla KWP w Łodzi 22.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/9/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach i radiowozach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych 26.06.2020 r., godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/15/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 16.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/14/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim i KPP w Zgierzu. 15.07.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/13/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej 10.07.2020 r., godz.10:00 pełna treść ogłoszenia