Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/80/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę trzech samochodów osobowych segmentu C w policyjnej wersji nieoznakowanej 13.12.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/78/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego oraz komputerowego 13.12.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/79/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi ręcznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych 13.12.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/74/18/SS poniżej 144.000 euro Przetargu nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22a. 12.12.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/70/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę telefonów komórkowych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. 22.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/68/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu łączności dla KWP w Łodzi i jednostek jej podległych 20.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/72/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę wskaźników spożycia alkoholu oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego 19.11.2018 r. pełna treść ogłoszenia
FZ – 2380/75/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla KWP w Łodzi 19.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ – 2380/71/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do obezwładniania energią elektryczną wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 19.11.2018 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/73/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę testera radiokomunikacyjnego dla KWP w Łodzi 14.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia